Klimrek - Wateropslag
 

 

 

BETAALBAAR EN GOED INTERN TRANSPORT IN DE BOOMKWEKERIJ


Een efficiente interne logistiek is steeds meer een voorwaarde voor een rendabele bedrijfsvoering.

Naast de kostenbesparingen is ook met een snelle orderverwerking en levering geld te verdienen. Immers de klant wil steeds vaker grote orders en op korte termijn beleverd kunnen worden.

Een eenvoudige oplossing is een frame bestaande uit een lichte tralieligger met als onderligger een U-profiel waardoor deze als rail te gebruiken is.

De railspant is de bekende tralie uit de kas die als rail gebruikt kan worden.


SPOORVORMING VOORKOMEN

Spoorvorming is op veel bedrijven te voorkomen door het interne verkeer via de rail.

Een eenvoudig gronddoek of beperkte, goedkopere grondversteviging kan volstaan. ook op de minder draagkrachtige percelen.

 


SPUITEN

Een goede gewasbescherming is erg belangrijk. Het efficient kunnen uitvoeren is met een spuitboom eenvoudig op maat mogelijk.

BEREGENING

Het watergeven verschilt per gewas en stadium, te veel water zorgt voor groeiremming en te weinig is ook niet goed. Een automatische gietboom zorgt voor maatwerk.

  

 

 

 

 

BETER BESCHERMING EN STURING VAN DE TEELT


De railspant kan ook prima buiten toegepast worden.

De railspant in het veld kan een lagere hoogte hebben ( bijvoorbeeld 2m hoog vanwege plaatselijke regelgeving ).

Doordat er geen kasdek aanwezig is is een grotere afstand tussen de tralieligger / rail mogelijk wat de kosten beperkt.

 


GOEDKOOP DOOR TWEEDE HANDS KASMATERIAAL

Er is een groot aanbod van tweede handskasmateriaal beschikbaar. Hierdoor kunt u voor een beperkte investering over een logistiek systeem beschikken.

SCHERM EN SCHADUWHAL

De onderligger van de tralieligger wordt gebruikt voor het railsysteem hierdoor is het mogelijk de bovenligger voor bijvoorbeeld een scherm of een schaduwdoek te gebruiken.

FRUITTEELT

Voor fruitbedrijven biedt de tralie goede mogelijkheden voor het aanbrengen van een fijnmazig net tegen hagel en vogelschade op de bovenligger.

Het scherm kan eenvoudig open en dicht getrokken worden volgens de bekende technieken vanuit de glastuinbouw

Kiezen we voor een scherm dan wordt uitstraling voorkomen en is er minder risico op schade door nachtvorst.

Zie ook:

actief-witte-vlieg-en-thrips-wegvangen

oogstrobot-bladplukrobot

uv-c-tegen-botrytis-en-meeldauw

 

 

ARBEID BESPAREN EN PRETTIGER WERKEN


De beschikbaarheid van goede medewerkers zal steeds lastiger worden. Arbeidsbesparende en goede werkomstandigheden worden daarmee steeds belangrijker.

Kortere loopafstanden en minder tilwerk is goed voor de kweker en zijn medewerkers. 

MET OVERKAPPING PRETTIG WERKEN

Bij gewaswerkzaamheden in regen en wind of juist felle zon is een overkapping eenvoudig te realiseren.

LIGGEND ONKRUID TREKKEN / VERRICHTEN VAN SNOEIWERK

Een aantal voorkomende werkzaamheden kunnen het beste door medewerkers vlak boven de planten uitgevoerd worden. Een ligframe met medewerkers kan de arbeidsprestatie aanzienlijk verbeteren. Ook hier kan een overkapping uiteraard zijn nut bewijzen.

We nodigen u uit om uw ideen aan ons kenbaar te maken. We denken graag met u mee! 


STERK EN ROBUUST

Doordat de rail onderdeel is van de kasconstructie zijn zeer forse belastingen mogelijk.

 

  • Zonder kasdek een transportlast van 2000kg 

 

  • Met kasdek een transportlast van 1000kg

 

Geautomatiseerde systemen zoals pottenvorken zijn hierdoor mogelijk.

Automatische snoeiapparatuurt hangend aan de rail biedt een maatvaste oplossing zonder de noodzaak van paden.


BESTAANDE KASSEN  EENVOUDIG AAN TE PASSEN

Onder de bestaande ligger van de kas word een U- profiel gemonteerd waardoor deze geschikt is voor intern transport.