Klimrek - Wateropslag
 

 

STORM EN HAGELSCHADE


DE GLASTUINBOUW HEEFT EEN PROBLEEM

 

Door de klimaatverandering is er steeds vaker sprake van extreem weer. De laatste drie jaar zijn drie regio's getroffen door noodweer met grote schade aan kassen

Door de omvang van de schade en het grote aantal getroffen bedrijven blijkt de beschikbaarheid van beglazers volstrekt onvoldoende.

De omvang van de schade en beschikbaarheid van beglazers zorgen ervoor dat kassen vaak maanden ( Bommelerwaard) tot een teeltseizoen ( Noord Brabant) open liggen voor de kassen weer dicht zijn.

 

Naast de directe schade aan de kas lopen de schadebedragen verder op door de steeds intensievere teeltwijze met meerdere schermen, belichting en de teelt van niche producten onder eigen merk.

Interpolis verhaalt deze schade op de kwekers door premie verhoging.


LTO Glaskracht geeft geen prioriteit aan de kwetsbaarheid van de sector voor extreem weer, LTO  laat het over aan Interpolis.

Hoe groot moet een calamiteit zijn voor de bestuurders in actie komen? is een schade van 30 miljoen euro van Bommelerwaard de grens? of een schade van 500 miljoen in Noord Brabant? of wachten we op een orkaan met 1 miljard schade over de kuststrook?

 

 

 

EEN GOEDE KAS IS SNEL EN VEILIG TE REPAREREN


DE STANDAARD KAS VOLDOET NIET MEER 

 

De tijd dat een beglazer met een plank even een ruitje kwam repareren is voorbij. De kassen worden steeds groter en hoger en bij noodweer praten we al snel over honderden ruiten.

Een groot service platform op hoogte waarop eigen mensen snel en veilig het kapotte glas uit het dek kunnen halen en het scherm kunnen repareren is nodig.

Dit is mogelijk door de onderligger van de tralie van een U- profiel te voorzien is er een sterke rail waarover een service platform boven het gewas kan rijden en waarop veilig gewerkt kan worden.

Bij nieuwbouw wordt er direct voor een tralie gekozen met een U profiel als onderligger, de meerkosten zijn dan nihil.

Een tweede scherm is ook mogelijk en wordt tussen de onderligger en de bovenligger gemonteerd. Dit geeft lichtwinst en extra energiebesparing. Het ISO+ scherm van PLJ BOM is hiervan een mooi voorbeeld.


De CCG ( werkgroep voor schadebeperking) onder leiding van  Interpolis, weigert al jaren om Klimrek een korte presentatie toe te staan om de mogelijkheden van de rail toe te lichten. 

Waar zijn de kwekers in dit verhaal? Wie heeft er 'pijn'?

 

 

 

SERVICE PLATFORM


EEN VEILIG EN EFFICIENT SERVICE PLATFORM 

 

Op een service platform van bijvoorbeeld 3 x 5 meter kunnen twee mensen veilg werken.

Een reling en het dragen van een valtuigje zorgen ervoor dat persoonlijke ongelukken voorkomen worden.

Doordat de tralieligger als rail gebruikt wordt is het platform gezekerd tegen afvallen. Dit een probleem als er een monorail gebruikt wordt, de monorail geeft schijnveiligheid en voldoet niet aan de veiligheidsnormen.

Naast het verwijderen van scherven is met name ook het snel weer op orde kunnen brengen van het scherm van groot belang om schade aan de gewassen te voorkomen. 

Met een takelsysteem op het platform kunnen kisten met glasscherven eenvoudig naar beneden gebracht worden, ook kunnen reparatieplaten of ruiten ( gehard glas) naar boven gebracht worden. 

Doordat de kweker nu zelf het kasdek snel glasvrij kan maken en er geen beglazers met een gootkarretje de kapotte ruiten eruit hoeven te slaan, kunnen eigen medewerkers al snel weer de kas in om op grondnivo de zaak op orde te brengen.


Voorbeeld: In Noord Brabant ontstond op donderdagavond 23 juni 2016 grote hagelschade.

Door met een platform op vrijdag, zaterdag en zondag het kapotte glas uit het kasdek te halen konden maandag al volop mensen in de kas aan de slag om de boel op orde te brengen.