Klimrek - Wateropslag
 

 

 

BINNENBASSIN  'KLIMREK' 

DE OPLOSSING VOOR WATER EN WARMTE OPSLAG IN DE KASSEN ZONDER RUIMTEVERLIES


Wateropslag speelt een belangrijke rol binnen de glastuinbouw. Een ruime opvang van regenwater verzekert de kweker van kwalitatief goed gietwater.

Iedere kweker zal een zo groot mogelijke regenwateropvang nastreven. De realiteit is echter dat dit ten koste gaat van de dure en schaarse ruimte. De opvang is daardoor vaak minimaal zodat er al snel op kwalitatief minder sloot of  leidingwater overgeschakeld moet worden.

De oplossing voor een efficienter gebruik van uw kavel is een bassin in de kas, een zogenaamd 'binnenbassin'.

'Ouderwetse' binnenbassins zoals 'de slootjes' systemen, de kelders en de systemen met inwendige kratten hebben een hoge prijs per m3.

De Klimrek Buffer is speciaal ontwikkeld om grote volumes aan water op te slaan tegen beperkte kosten.

De ontwikkeling van het systeem is in samenspraak gegaan met een aantal 'meedenk' telers waardoor het een echt tuinders systeem is geworden.

Hiervoor onze dank aan Gerrit en Leo Vermeer die in 2005 als eerste een warmteopslag aanlegden en aan Theo en Gert Jan Ammerlaan die in 2006 de eerste gietwater opslag aanlegden.

Cymbidiumteler Theo Ammerlaan: Sterk punt van dit systeem is dat je onder grondwaternivo kunt zodat je meer water kunt opslaan.


 

Veel installatiebedrijven zullen in eerste instantie wateropslag buiten de kas voorstellen. Dit is voor hen eenvoudiger.

Het rapport 'waterbergingssystemen' van het PT laat zien dat dit vaak geen goed advies is als de grondprijs en het jaarlijkse verlies aan teeltruimte worden meegenomen.

Uw adviesburo of accountant kan het voordeel in uw situatie snel aangeven. Voor verdere vragen kunt u natuurlijk contact opnemen.

 

HOE WERKT HET?


Het principe van de Klimrek Buffer bestaat uit een diep bassin welke altijd 100% gevuld is met water.

Deze uitvoering maakt het mogelijk dat:

 • Er ruimschoots onder het grondwater gegraven kan worden.
 • Dat de zijkanten door de druk van het bassinwater steiler kunnen en niet inzakken.
 • Dat de vloer mede door het wateroppervlak gedragen wordt.
 • Dat er geen inwendige constructie nodig is die kan roesten of verzakken
 • Dat er goede isolatie is wat besmetting voorkomt.
 • Constante temperatuur van het gietwater

 

 

De nadelen van een standaard binnenbassin:

 • Hoge prijs per m3 gietwater opslag
 • Het verzakken van grond of kas
 • Corrosie van de dragers of consoles die de vloer dragen
 • Risico's voor de waterkwaliteit door biofilm veroorzaakt door opwarming vanuit de kas
 • Besmetting van het water door ziekten vanuit de kas
 • Beperkt volume mogelijk door grondwaterstand
 • Opdrijf risico van folie door grondwater

De Klimrek Buffer heeft al deze problemen niet.


De breedste buffer: Rozenkweker Boonekamp heeft twee buffers van 16 meter breed. 

De grootste buffer: BergPeppers heeft een buffer met een inhoud van 6300m3.

De meeste buffers: Porta Nova heeft vier buffers van ieder 1600m3.

 

De inhoud per strekkende meter neemt sterk toe met een grotere traliemaat:

8m tralie:      16.5m3/m

9.60 tralie:    21.5m3/m

12m tralie:    36.0m3/m

12.80 tralie:  39.2m3/m

14.40 tralie:  44.5m3/m

16m tralie:    57.4m3/m

 

 

 

 

 

DE VERSCHILLENDE TYPE BUFFERS:


KLIK HIER VOOR GIETWATEROPSLAG

  

KLIK HIER  VOOR WARMTEOPSLAG 95 graden

 

KLIK HIER VOOR LANGE TERMIJN OPSLAG / WKO 

 

KLIK HIER VOOR AANVULLEND WATER


De aanleg: 

KLIK HIER VOOR FOTO'S VAN DE AANLEG

Print de folder: 

KLIK HIER VOOR DE FOLDER


 

 

De buffer in de kas vlak voor het teeltsysteem erop gaat

 

Binnenbassin klaar voor het vullen

 


 

 

De kostprijs per m3 water wordt voor een groot deel bepaald door de breedte van de tralie waarin deze aangelegd wordt.

BergPeppers bijvoorbeeld heeft een 9.60m tralie kas, ter plaatse van de buffer is gekozen voor de grotere 14.40m tralie.

 

We adviseren om in een 8m kas tbv de buffer een 12m of een 16m tralie te kiezen.

In geval van een bestaande kas is het interessant om 2 x 8m tralie te vervangen door 1 x 16m tralie.