Klimrek - Wateropslag
 
 

DE KLIMREK WARMTEBUFFER

 

    - Voorkomt roest in het verwarmingssysteem

    - Energie besparing door de uitstekende isolatie

    - Lagere investeringskosten

 


 

Warmteopslag is de spil in de hedendaagse energiehuishouding bij tuinbouwbedrijven.

Een ruime warmteopslag is nodig om efficiëter met energie om te gaan. 

 • Er kan C02 gedoseerd worden waarbij de geproduceerde warmte overdag opgeslagen wordt voor de nacht.

 

 • De WKK levert een hoger rendement op door de buffer gedurende de week met hogere stroomprijzen te laden en deze in het weekend te lossen.

 

 • Door het opvangen van pieken in de warmtevraag is met een grotere buffer een lagere contractcapaciteit mogelijk.

 

 • Een grotere buffer betekend minder inzet dure ketelwarmte in de winterperiode.

 

De aanleg van de buffer of deze nu voor warmteopslag of voor gietwater is is in hoofdzaak gelijk. Het belangrijkste verschil is het gebruik van warmtebestendige folie.

In de buffer komen onder en boven zogenaamde 'sproeileidingen' hiermee wordt het water gelijkmatig in de buffer gebracht.

 


De warmteopslag met onder en boven een sproeileiding  


ISOLATIE

De teeltvloer bestaat uit sandwichpanelen en isoleert zeer goed. Als de buffer warm is de kastemperatuur boven de buffer slechts 0.2 graden warmer.

De aanleg in de bodem blijkt 52% minder warmteverliezen te geven dan standaard warmteopslagtanks. Dit komt overeen met een steenwoldikte van 58 cm. De kweker bespaart op een tank van 1200m3 10.700m3 aardgas per jaar.

NB Een kweker met een standaard tank van 1200m3 heeft jaarlijks extra energieverliezen van 15 woningen. ( bron Milieu Centraal).

 

 

De buffer is een 'open buffer systeem' en te vergelijken met een grote liggende tank


 

 

 

1200m3 warmteopslag bij Stolk Phaleanopsis

De teeltvloer is geschikt voor vrijwel ieder teeltsysteem. De tralies hier zichtbaar zijn voor het rolcontainersysteem en hebben niets met de buffer te maken.

Er is geen dure expansievoorziening nodig doordat de vloer de uitzetting van het water opvangt. De vloer staat dan iets bol.

In de praktijk blijkt dat een vloer verschil tussen warm en koud van circa 5 centimeter niet opvalt bij de dagelijkse werkzaamheden.


De eerste warmtebuffers werden uitgevoerd met een warmtewisselaar. Dit is gedaan omdat onduidelijk was of de buffer voldoende zuurstofloos zou zijn.

Metingen door Lubron hebben uitgewezen dat het zuursstofgehalte veel lager is dan bij standaard verwarmingssystemen.

Op basis van deze 'ontdekking' is in 2009 de uitvoering vereenvoudigd door de warmtewisselaar eruit te halen. Hierdoor worden kosten bespaard en is het een standaard openbuffer systeem geworden. 

 


De expansie systemen op basis van een stikstof compressor ( Presscon / Sotex)  brengt dagelijks aanzienlijke hoeveelheden zuurstof in het verwarmingssysteem. Dit geeft corrosie, vervuiling en storingen. Denk hierbij aan lekke vlampijpen, vastzittende mengkleppen en niet te vergeten vervuiling van de condensor.

Door het optreden van corrosie zal ook rendementsverlies optreden.

De directe en indirecte schade van zuurstof in uw verwarmingssysteem kan daarmee ongemerkt groot zijn. Probleem is dat de gevolgen van zuurstof zich pas na langere tijd aandienen.

Een Klimrek Buffer heeft doordat expansie in de vloer hoogte opgevangen wordt nauwelijks zuurstof in het water ( 6ppb = 6 delen per miljard). Een Klimrek Buffer heeft daarmee een grote meerwaarde !!

Het corrosienivo bevindt zich zelfs op een lager nivo dan de norm voor bijvoorbeeld kerncentrales welke op 10ppb liggen.

 

KLIK HIER VOOR FOTO'S VAN DE AANLEG

 

KLIK HIER VOOR LANGE TERMIJN OPSLAG VAN WARMTE

 

KLIK HIER VOOR DE FOLDER

 

 

 

 

Waarom is Klimrek Buffer beter dan een stalen tank ??


 • 30% goedkoper ( circa 40.000 euro)

 

 • 50% minder warmteverliezen dit geeft circa 40.000 euro energiebesparing gedurende de komende 20 jaar ( bij een buffer 1200m3).

 

 • Geen dure en storingsgevoelige expansie voorziening meer nodig

 

 • Minder zuurstof  in het verwarmings systeem betekend minder corrosie en minder storingen.

 

 • Bij de stalen tanks is doorroesten een probleem doordat regenwater de bodemplaat van de tank aantast.

 

 • Bij de stalen buffertanks komen lekken voor in het deksel waardoor het stikstof weglekt.   

WAAROM IS KLIMREK BUFFER NIET DE STANDAARD TANK?


 • De installateur is gewend met ijzer te werken en heeft zijn vaste contacten voor de aanleg.

 

 • De Klimrek Buffer wordt in de kas aangelegd. Organisatorisch vinden de adviesburo's en installateurs dit lastiger dan een stalen tank buiten plaatsen.

 

 • De eerste jaren na de introductie ging de Groen Label Kas nog uit van isolatiedikte in plaats van isolatiewaarde in W/K

 

Kwekers worden vaak op het verkeerde been gezet bij het vergelijken van de prijzen.

Vaak wordt bij de stalen tank alleen de prijs van de 'kale tank' genoemd en wordt bijvoorbeeld de fundatie of de expansie buiten de prijs gelaten. 

Door de belangen van de kweker centraal te stellen is meer rendement te halen. immers als de kweker meer rendement maakt heeft hij ruimte om weer te investeren.