Klimrek - Wateropslag
 

 

   

KLIMREK SCHERM:  TE SIMPEL OM SERIEUS TE NEMEN?

Of juist een betaalbaar, praktisch systeem voor kassen?

1- Denk eerst even aan de verbluffende resultaten van de 2SaveEnergy kas met een vast folie:

- ENERGIEBESPARING

- PRODUCTIEVERHOGING


2- Een Klimrek folie rolscherm  betekend dat het kasdek jaarlijks schoongespoten kan worden en dat er geen onnodig lichtverlies is door een permanent aanwezig folie:

- VERHOOGDE LICHTWINST

- SCHOON GLAS


3- Een klimrek folie rolscherm met sproeiers hierbij is een slang meegenomen in het meeneemprofiel waardoor er een waterfilm over het folie kan lopen:

- WARMTEOOGST

- KOELING


We gaan uit van optie drie, je kunt dan zelf kiezen wanneer je het scherm opendoet of wel of geen waterfilm.

Kassen zijn in staat om veel zonnewarmte op te vangen, als de zon schijnt loopt de temperatuur in de kas al snel op. Er komt op jaarbasis dan ook 3 x meer warmte de kas binnen dan nodig is om de kas jaarrond op 20 graden te houden.

Het overschot aan zonnewarmte wordt 'weggelucht' terwijl enige uren later weer warmte nodig is om de kas te verwarmen.

Een eenvoudig systeem om het overschot aan warmte te oogsten biedt de mogelijkheid om op energiekosten te besparen.

Dit is gevonden in een folie rolscherm vlak onder het kasdek waarover een waterfilm loopt dat de warmte opneemt uit de kas.

Het Klimrek Scherm is onderzocht door WUR in opdracht van het PT. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat met het scherm, in feite een transparante warmtewisselaar op erg efficiënte wijze warmte geoogst kan worden.

Het scherm zit bovenin de kas en warmte hoopt zich bovenin in de kas op, door dit natuurlijke proces zijn er geen ventilatoren nodig die kas lucht door een warmtewisselaar brengen.

NB Er is meermalen gepoogd om via het dek warmte te oogsten, hierbij werd gewerkt via kanaalplaten in het kasdek, door lekkage en vervuiling werd dit echter geen succes. Kas als Energiebron en WUR hebben hierdoor imagoschade opgelopen waardoor een eenvoudig systeem als een Klimrek Scherm geen kans krijgt.

Na onderzoek is bewust gekozen voor een standaard kasdek met vlak hieronder een folie scherm. Bij de proef in een proefkas van 400m2 en later in een tomatenkas is geen vervuiling of lekkage opgetreden.

Ook bij de 2SaveEnergy kas in Bleiswijk blijkt dat een foliescherm goed waterdicht is.


LUCHTING

De kas heeft vanwege het rolscherm eenzijdig lucht. Bij bestaande kassen kunnen de opdrukkers van de luchtramen verwijderd worden. Zie foto's van de praktijkproef.

Voor een rolscherm aan beide kanten van het dek is een kort drieruits luchtraam aan 1 zijde nodig met daaronder het rolscherm, of een doorlopende nokluchting zoals de ID kas of 2SaveEnergy kas.

 

 

 Gesloten scherm, aan en afvoer leidingen langs de kolom

 

 Scherm open , geen lichtverlies

 

EEN FOLIE ROLSCHERM ONDER HET DEK


Bij punt 3.29 van het certificatieschema worden 40 GLK punten verstrekt indien 10% van de jaarlijkse energiebehoefte uit zonnewarmte gehaalt wordt.

Een bestaande of nieuwbouwkas waarbij 1 zijde van het kasdek met het scherm uitgerust is voldoet hier ruimschoots aan.


Op korte afstand van het kasdek bevindt zich een folie rolscherm. Door de spouw is de isolatiewaarde beter dan een horizontaal vlak scherm.

Doordat het scherm schuin loopt is er 2% lichtwinst door minder refelectie tov een horizontaal aangebracht scherm ( proef: Winterlichtkas).

Het scherm zit in open toestand opgerold in een cassette tegen de kasgoot en wordt door een trekdraad  naar de nok getrokken. Dit is in de basis hetzelfde als bij een horizontaal scherm met omloopdraden.


Over het folie loopt een waterfilm voor de opname en afgifte van warmte en koude.

De waterfilm wordt gerealiseerd door sproeiers aan een PE slang die in het meeneemprofiel weggewerkt is.

Het water is voorzien van uitvloeier zodat er een waterfilm over de folie ontstaat. Het water wordt bij de goot in de schermcassette opgevangen.

Het condenswater aan de onderzijde van de folie wordt in een apart kanaal van de cassette opgevangen.

De cassette is uit 1 stuk gewalst zoals de substraatgoten. Dit voorkomt beschadiging van de folie en lekkage.

De folie wordt via het slip-in systeem ingetrokkken. Het is mogelijk om in de winter periode een helder folie te herbben en in de zomer met een toevoeging aan het water diffuus licht te realiseren ( Smart kasdek).

Warmte opslag vindt bijvoorkeur plaats in een Klimrek Buffer omdat deze relatief goedkoop is, goed geisoleerd is en geen ruimte kost.


Het scherm wordt overdag vanaf bijvoorbeeld 500 Watt gesloten om het licht meer diffuus te maken en om warmte te oogsten.

 

 

Cassette tegen de goot met daarboven het meeneemprofiel met de sproeiers.

 

Scherm half gesloten


 

 

Kosten en opbrengsten:


Energiebesparing door:

 • Warmte te oogsten

 

 • 30 m3 gas per m2 besparen  

Productieverhoging:

 • Helder folie met een waterfilm geeft 20 tot 25% diffuus licht
 • Koeling door waterfilm met NIR adsorptie: Hoger CO2 gehalte in de kas, betere beheersing luchtvochtigheid 
 • Meer licht in de kas door het schermen met folie ipv met doek 

Toepassingsmogelijkheden:

 • Het scherm sluit overdag op straling of temperatuur
 • Het scherm koelt in de avond om de etmaaltemp te drukken.
 • Sluit s'nachts om energie te besparen.
 • De geoogste warmte kan via een LBK onder in de kas ingebracht worden ( dure oplossing). 
 • De warmte kan ook via een warmtepomp opgewaardeerd worden ( nachtstroom) om via het buizennet de kas te verwarmen.

Corrosie- bestendig:

 • De warmtewisselaar is van PE folie
 • Agressieve stoffen bijv aquanox of zwavel zijn geen probleem

De kosten:

De jaarkosten van het scherm bedragen 1 euro / m2.

De voordelen van diffuus licht op afroep is niet meegenomen in de berekening.

Het toepassen van warmteabsorberende folie is niet meegenomen in de berekening.

Op het systeem zijn meerdere subsidies mogelijk waaronder MEI subsidie ( 40% subsidie op de investering).  Deze zijn niet meegenomen in de berekening. 

Door diffuus folie op afroep besparen telers op duur diffuus glas en bijbehorend lichtverlies.

Het beste is direct bij nieuwbouw het scherm te monteren ivm de luchting, maar ook in bestaande kassen kan het rolscherm gemonteerd worden door aan 1 zijde de opdrukkers te verwijderen..

Waarom is het er nog niet? De onverschillige houding van installateurs, onderzoekers en niet te vergeten onze onderzoekscoordinatoren laten veel innitiatieven vanuit de praktijk doodbloeden. Tja...