Klimrek - Wateropslag
 

 

CF  SCAN


De CF scan is in 2012 ontwikkeld door WUR ( De Gezonde Kas) hierbij ging de scan via een monorail over het gewas.

Door de CF scan kun je zien of het gewas optimaal gebruik maakt van het aanwezige licht. 

De scan maakt op die manier problemen zichtbaar die anders onopgemerkt zouden bljven of pas later als er al schade is.

Door te weten op welke momenten de plant niet optimaal groeit kunt u maatregelen nemen zoals meer of minder luchten, scherm gebruik en dakberegening etc.


Op het oog een gezonde plant

Scan laat zien dat de plant niet goed groeit


MONORAIL vs RAILSPANT

Bij een bovenliggend railsysteem denk je in eerste instantie aan een monorailsysteem dit is echter geen optie. Een railspant is deel van de kasconstructie en bij uitstek geschikt om de CF scan optimaal in te zetten.

- MAATVAST

- ZWARE BELASINGEN GEEN PROBLEEM

- GEEN LICHTVERLIES

'- LAGE INVESTERING

De monorail is in veel kassen geen optie. Door lichtverlies, de investering en het aanwezig zijn van obstakels

Door de railspant is de CF camera in staat om van bovenaf het gewas te scannen.

Ook is het mogelijk om van bovenaf tussen het gewas te komen, dus ook tussen de rijen, om bijvoorbeeld een aantasting tussen het gewas te detecteren.

Deze unit kan daarbij tevens een UV-c lamp of een spuitunit bevatten waardoor direct een bestrijding kan plaatsvinden met minimale inzet van middelen.

 


 

 

VOORDELEN CF SCAN


- HOGERE PRODUCTIE

- BETERE KWALITEIT

- ZICHT OP PLANTWEERBAARHEID


Op het oog niets mis mee

Minder optimale groei van de plant


Omdat de kas nooit helemaal gelijk is kan de CF scan de gevolgen van de verschillen goed in beeld brengen

Zo zie je exact waar de CO2 wat lager is, waar de RV wat wegzakt en of de bladeren minder effectief zijn door bijvoorbeeld te veel licht. 


TOEPASSEN IN DE KAS

Door de railspant kan een CF scan zonder last te hebben van obstakels bovendoor door de kas bewegen. De richting haaks op de teeltrichting is immers altijd vrij omdat gewas draden, goten en dergelijke aan de tralies opgehangen zijn, waardoor 'met de teeltrichting mee' niet mogelijk is.

Camera's kunnen verschillende soorten opnames maken, de meest interessante is Chlorofyl Fluorescentie ( CF) Hierbij wordt de effectiviteit van de bladeren gemeten.

Ook kan de CF camera een beginnende schimmel of virus aantasting detecteren waardoor tijdig ingrijpen schade voorkomt.

Wie een kas bouwt zonder rail mist tal van kansen.

Zie ook:

oogstrobot-bladplukrobot

actief-witte-vlieg-en-thrips-wegvangen