Klimrek - Wateropslag
 
 

De railspant voor het scannen van vangkaarten:

Goed scouten is de basis voor een succesvolle en milieuvriendelijke gewasbescherming

De bedrijven worden steeds groter en vaak zijn er meerdere vestigingen. Het goed managen is afhankelijk van de juiste informatie, het kost aandacht en tijd om verrassingen te voorkomen.

Vangkaarten zijn plakkerig en het valt vaak niet mee om de insecten te tellen die er de laatste week bijgekomen zijn. Ook het ter plaatse registreren en later goed beoordelen vergt de nodige aandacht.


 

 De camera en de vangkaarten zijn eenvoudig in hoogte te verstellen.


DE OPLOSSING IS EEN GOEDE FOTO

Iedere 2 dagen wordt volledig automatisch van iedere kaart een digitale opname gemaakt. Dit gebeurt s'nachts om schaduw en reflectie door zonlicht te voorkomen.

De opname wordt ingeladen in het programma zodat alleen de insecten die erbij gekomen zijn getoond worden.

HANDMATIG ACHTER DE PC

Door met de muis op de foto de Witte Vliegen aan te klikken worden deze automatisch geteld en in het padregistratie programma gezet.

Het padregistratie programma kan afhankelijk van de leverancier een 'levende' weergave van de ontwikkeling tot nu toe laten zien.

Dit is een ideale situatie om de juiste beslissing te kunnen nemen. Gaat het goed of moet ik chemisch corrigeren of extra bestrijders inzetten.


 

Weergave 'spint' in padregistratie van Hortimax (hier sterk verkleind weergegeven).

 

Altijd overal de laatste stand van zaken in beeld


De kweker maar ook zijn gewasbeschermingsspecialist heeft direct in beeld wat er speelt en kan daardoor het juiste advies geven.

Dit kan op afstand zodat besmetting van bedrijf naar bedrijf voorkomen wordt, ook kan doordat de advisering veel efficienter verloopt er frequenter gekeken worden of de bestrijding volgens plan verloopt en kan indien nodig overleg plaatsvinden.

Door het adequaat monitoren zijn minder bestrijders en middelen nodig. Dit scheelt werk, uit de hand gelopen plagen en voorkomt onnodige chemische ingrijpen.

Door het verloop tot nu toe te laten zien is een 'levende' weergave mogelijk in de padregistratie. Hierdoor verkrijgt u en uw adviseur snel inzicht in de juiste aanpak.


VERGROOT WEERGEVEN VAN VANGKAARTEN

Door de foto's vergroot weer te geven kan de detectie eenvoudiger plaatsvinden. Daarnaast kan er ingezoomd worden om het juiste type Witte vlieg of  Thrips vast te kunnen stellen. 

SCOUTBOX

De Scoutbox van BLGG / Cropwatch is een doos met een digitale camera erin, de kweker stopt handmatig de vangkaart erin voor een opname.

Het tellen gebeurt elders. Na het verzenden van de opname naar BLGG ontvangt de kweker tegen betaling de resultaten. 

De vangkaarten scan heeft een voordeel ten opzichte van de scoutbox. Namelijk het automatische maken van de opname. De kweker heeft verder de telling in eigen beheer zodat ook andere insecten dan witte vlieg goed gedetecteerd kunnen worden.

Op termijn als de programmatuur van de Scoutbox goed werkt kan het handmatig doorlopen van de foto's achter de pc vervangen worden door dit automatisch te doen via de software in de Scoutbox.

 

 

 

 

 

 

 

Slimme camera's geven meer inzicht in gewas  

 


 

Door het mobiel maken van de camera of meter creeert u tal van mogelijkheden om het rendement op uw bedrijf te verbeteren.

Denk aan het verbeteren van het Cropview systeem van Hortimax door het naast elkaar weergeven van planten uit verschillende plaatsen in de kas.

Denk aan een fotosynthese camera ( Chlorofyl fluorescentiemeting) die laat zien op welke plaats in de kas de fotosynthese achter blijft zodat u maatregelen kunt nemen etc etc etc.

Bekijk hier een filmpje van een spantkar waarmee meetapparatuur en slimme camera's door de kas kunnen bewegen.


Een buisrail systeem is niet geschikt om hoogwaardige apparatuur nauwkeurig en volledig automatisch door de kas te brengen. De Klimrek tralie is hiervoor de oplossing.


KLIMREK TRALIE

De kas dient over de juiste tralie te beschikken. Dit hoeft bij nieuwbouw nauwelijks iets te kosten. Bestaande kassen kunnen met een U- profiel tegen de bestaande tralie geschikt gewmaakt worden.

Klik hier voor meer informatie over de Klimrek tralie

Klik hier voor de folder


Voor de camera en de software kunt u met uw installateur contact op nemen voor een offerte.