Klimrek - Wateropslag
 

 

 

HET SYSTEEM VOOR PRODUCTIEVERHOGING EN KOSTPRIJSVERLAGING

ZONDE TOCH,  DAT JE EEN KLEINE PLANT IN JE DURE KAS ZET EN DAT JE DAN WEKEN MOET WACHTEN TOTDAT DE PLANT DE KAS BENUT?

Met een plantenrek kun de helft van het oude gewas langer in productie houden en toch op tijd met de nieuwe teelt starten. 

Het systeem maakt het ook interessant om meerdere korte teelten te zetten waardoor de kwaliteit gegarandeerd is en de productie sterk verhoogd kan worden.

Een goede strategie van planmatige teelten is hierdoor mogelijk met alle voordelen van dien.

 

Verlengde opkweek voor het beter gebruiken van dure productieruimte.

 

Bekijk hier een video filmpje met verlengde opkweek

De afgelopen jaren zijn er succesvolle proeven geweest met Komkommer, Tomaat en Paprika.

Hieronder schematisch de opzet bij een tuin met dubbele goten.

 

Opkweek 'dubbeldik' door verplaatsbare goten tussen de hangende goten

Nadat de goten weg zijn hebben we een standaard 2 rijen systeem

De planten op de verplaatsbare goten na het uitrijden vastgezet aan de normale gewasdraden

 

De railspant voor verlengde opkweek.  zie Railspant

Klik hier voor de folder

 

Twee uitvoeringen:

1- Een twee rijensysteem met een verplaatsbare goot ertussen

Bij de start wordt 100% van de planten op 50% van de oppervlak gezet. De helft van deze planten wordt geplant op de hangende goten. De andere helft op een verplaatsbare goot die ertussen staat. De planten op de verplaatsbare goot staan in een V- systeem. 

2- Een hangende goot V- systeem met ernaast een verplaatsbare goot

Om ruimte te maken voor het rek worden de hangende goten omgetrokken. De ophangkabel van een hangende goot wordt met een draad of haak aan de ophangkabel van de naastgelegen goot vastgemaakt. Deze haak zit op circa 2meter hoogte zodat er in de paden normaal gewerkt kan worden.

Door de goten uit elkaar te trekken is er ruimte om een verplaatsbare goot te plaatsen.

3- Andere mogelijkheden ?

De watergift

Een standaard 'gardena koppeling' met waterslot volstaat om de druppelslang van de verplaatsbare goot aan te sluiten. Dit is snel handmatig te doen dus automatiseren is niet nodig.

De waterkoppeling is met 1 hand los te maken en weer vast te klikken.

Voordelen dubbeldik tov tussenplanten

Proeven laten zien dat een opkweek met de koppen in het licht een betere plantopbouw geven.

Bij tussenplanten hebben jonge planten bladeren onder lichtarme omstandigheden waardoor deze later minder goed functioneren.

Ook is de kas / afdeling te ontsmetten in tegenstelling tot tussenplanten.

Geen compromis in klimaat tussen oud en nieuw in dezelfde kas voor een optimale start van de nieuwe teelt.

Het 'uitrijden' van een grotere plant

De meest voor de hand liggende aanpak is om de goten van de ene kant van het betonpad naar de andere kant te rollen. Dit geeft echter gewasschade en problemen met de kolommenrijen.

Een andere mogelijkheid is om de planten op een soort rolcontainer door de kas te bewegen. In de proeven bij Wim van den Boomen bleek dit te duur en te kwetsbaar.

Wat wel werkt zijn stukken goot van 4.75 ( bij een 5m vakmaat) door een spantkar op te laten pakken. 

De goten worden daarbij over het gewas haaks op de teeltrichting naar de voorste helft van de kas verplaatst. 

De goten ( of rekken) bestaan uit een teeltgoot met console waartussen de gewasdraden gespannen zijn.

De planten worden na het verplaatsen pas aan de normale gewasdraden vastgezet. Waarna de teelt verder standaard verloopt.

Opkweek bij Jack Alblas. Planting half december, dubbeldik tot half maart ( 13 weken) de planten staan tussen steundraden

Opkweek bij Sjaak van Dijk. Zomerplanting 3 weken dubbeldik

 

DE JAARKOSTEN:

De jaarkosten voor 5 hectare bedragen 0.75 euro per m2. 

De jaarkosten voor het aanpassen van de tralies met een railprofiel kost 0.25 euro.

DE OPBRENGSTEN:

Beperken energiekosten;

De gasprijzen kunnen sterk stijgen, dit betekend dat verlengde opkweek een voorwaarde wordt voor een rendabel bedrijf.

 Komkommer;

 • Continue aan de markt
 • Vlakke arbeidsfilm
 • 250 stuks per m2, = 30% meerproductie
 • Maakt 4 of 5x telen mogelijk
 • Start in voorjaar dubbeldik voor energiebesparing

 

Tomaat;

 • Opkweek 'dubbeldik' op 50% van de oppervlakte terwijl 50% 'oud' nog 4 weken langer produceerd   
 • Betere prijzen in de winterperiode 

  

Paprika;

 • Langer doorgaan met oude gewas heeft weinig meerwaarde
 • Verlengde opkweek voor het besparen van gas
 • 6m3 aardgas a 30cnt = 1.80 euro  / m2
 • 6m3 aardgas a 45cnt = 2.70 euro / m2 
 • Hoe lang dubbeldik zonder productieverlies?
 • Verlengde opkweek is veel interessanter voor het rendement dan een tweede scherm

 

Aardbei;

 • Opkweek in bakken of balen op een goot
 • In de vegetatieve fase staan de goten 'dubbeldik' 

 

 

DE TEELTWISSELING

De kas komt gewoon leeg ( voorste helft / achterste helft) waardoor de kas goed te ontsmetten is en de teeltwisseling efficiënt kan plaatsvinden. 

ARBEIDSVOORDEEL

In geval er 50% gewas in productie blijft is er arbeidsspreiding waardoor er een grotere vaste kern aangehouden kan worden