Klimrek - Wateropslag
 

 

 

Lange termijn warmte opslag in een Klimrek Buffer: een betaalbare en duurzame oplossing

Een goede methode om warmte voor langere tijd op te kunnen slaan is noodzakelijk om de warmtevoorziening in de tuinbouw duurzaam op te lossen.

Door lange termijn warmteopslag kunnen duurzame warmtebronnen zoals WKK, Restwarmte en Aardwarmte een hoger rendement behalen.

 


 

De oplossing ligt in de combinatie van een Klimrek Buffer met een warmtepomp. Door het opwaarderen tot 95 graden hoeft er veel minder volume opgeslagen te worden.

De rookgassen van een WKK bijvoorbeeld kunnen met een warmtepomp teruggekoeld worden naar 15 graden hierdoor is 20% meer warmte uit de WKK te halen. De warmte uit de warmtepomp van 50 graden ( COP 6) wordt of een een LT net gebruikt of via de WKK verder opgewarmd naar 95 graden voor direct gebruik of voor opslag in een buffer.

Warmte kan rechtstreeks uit de WKK of via de warmtepomp voor langere tijd opgeslagen worden.

De vloer op de warmteopslag is een goed geïsoleerd sandwich paneel van 80 tot 160mm dik.

Doordat de buffer een gegraven kuil is met daarin folie blijven de kosten beperkt en kan deze overal eenvoudig en snel aangelegd worden.

Voldoende diepte is van belang om een groot volume op te kunnen slaan. Tijdens het graven van de buffer wordt daarom bronnering toegepast om de buffer tot ver onder grondwaternivo aan te kunnen leggen. De bronnering is alleen nodig tijdens de aanleg.

De investeringkosten bedragen afhankelijk van het volume en de opslag temperatuur 35 tot 45 euro per m3. 

 

 

DE BUFFER IN VERGELIJKING MET ANDERE SYSTEMEN


Door de aanleg van een ondergrondse lange termijn buffer is het warmteverlies beperkt tot 0.1% per dag.

Bovenste rode lijn is Klimrek Buffer

Combinatie met warmtepomp

Door de warmtepomp met een COP van 6 te laten draaien op goedkope nachtstroom van bijvoorbeeld 4 cnt kost de warmte vergelijkbaar met een m3 aardgas ( aeq) slechts 6 cnt

De jaarkosten van een buffer en warmtepomp bedragen 2 euro per m3 waterinhoud.

Een m3 aardgas equivalent kost daarmee circa15 cnt, en met aftrek energiesubsidie slechts10 cnt

Gas met transport kost 30 cent per m3 ( prijspeil 2014)


20% meer warmte uit een WKK met warmtepomp

Bijna 100% van het moderne glasareaal in nederland wordt verwarmt door een WKK. Door de combinatie van een WKK met een warmtepomp en lange termijn opslag is 20% meer warmte uit de WKK te halen.

Praktijkcijfers van Theo van der Kaaij uit Berlicum en Jan van Duijn uit Steenbergen.

10% meer warmte uit een WKK door lange termijnopslag

Ook duur aanvullend ketelwarmte is niet nodig door de lange termijnopslag.


Voordeel van de buffer is de directe beschIkbaarheid van hoogwaardige warmte.

Kijken we naar de WKO ( Warmte Koude Opslag dan hebben we het over laagwaardige warmte die met een warmtepomp opgewaardeerd moet worden. Dit geeft een hoge investering en er is veel electrisch vermogen nodig. 

Daarnaast zijn er bij de WKO buffers nodig om de pieken in warmte of koudevraag op te vangen.

 

Aanleg overal mogelijk

In veel gebieden is WKO in Aquifers niet mogelijk door het ontbreken van een geschikte watervoerende laag in de bodem.

Een gegraven systeem is overal mogelijk en in zeer korte tijd aan te leggen.

 


 

Regelgeving overheid

De warmte in de buffer is op ieder gewenst nivo op te slaan zonder regelgeving met betrekking tot de temperatuur of de jaarlijkse energiebalans.

De technische commissie bodem adviseert de overheid en acht grootschalige aanleg van WKO in de bodem ongewenst. Een zorgvuldige aanvraag procedure en jaarlijkse monitoring van de aan en afvoer temperaturen en volumes zijn verplicht.

Daarnaast is de opslag temperatuur beperkt tot maximaal 20 of 25 graden.

BEKIJK DE AANLEG

KLIK HIER VOOR DE FOLDER